25-28. กันยายนนี้ พบกันในงาน SME THAILAND EXPO 2014. บูท. MIT E26-28 ฮอล์ 7-8. อิมแพ็คเมืองทองธานี

พบกับธุรกิจพิมพ์แก้ว ธุรกิจสกรีนเสื้อ ธุรกิจสกรีนจาน. ธุรกิจทำตรายาง.เครื่องผตัดกระดาษไฟฟ้า เครื่องเข้าเล่มสันกาวรุ่นใหม่